Michal 'vorner' Vaner - Výuka

Výuka

Kontakt

Kontakt na mě lze najít na mých osobních stránkách. Případně, pro zajištění, abych si emailu všiml dřív, je možné použít email specifický pro daný předmět.

Konzultaci samozřejmě na požádání poskytnu. Nevyskytuji se ale v žádné kanceláři (i kdyby měla některá na sobě moje jméno, pravděpodobně se v ní nebudu dlouhodobě vyskytovat), je třeba si ji se mnou individuálně domluvit emailem. Jsem ochotný ji poskytnout i přes internet za použití SIPu, ale pravděpodobně to bude více nemotorné, než naživo.