Středověk

Doby minulé

Pravěk

Ano, doba dinosaurů již uplynula. Stroje velké a pomalé, jako brontosaurus, žravé jako tyranosaurus a nedobytné jako triceratops. Většina z nich vymřela a to co zbylo jsou převážně jen vykopávky oprašované štětečky v muzeích.

Taktéž došlo k rozšíření nových, menších druhů, které si vytvořily komunikační struktury, ač z počátku velmi primitivní. To byly doby, kdy platilo právo silnějšího a někdy i chytřejšího.

Starověk

První městské státy, stejně tak jako 2 velká impéria se již taky staly skutečností. Jedno již v podstatě padlo, na druhé útočí hordy z východu a severu. César postupně ztrácí na síle a nezbývá mu nic jiného, než uzavírat vazalské smlouvy s některými z útočících kmenů. Čas kdy Impérium padne, společně s Redmondem, se blíží. A pak nastane středověk.

Čas přicházející

A co nás čeká nyní? Jsi na to připraven i ty? Co až Impérium padne? Co se bude dít? Ano, nastane středověk. A s ním vše, co ke středověku patří.

Satanisti, ďáblíci a podobná stvoření

Tak takových samozřejmě taky pár bude. Pokud se jich však člověk nebojí, nebudou příliš nebezpeční a mohou být i více méně přátelští. Přeci jen, úpisy čertu už se netýkají ďáblíků, ale podivných stvoření, zvaných Marketingové oddělení a jejich nástroj EULA. Slibují hory doly, ale nakonec se ukáže, že člověk, který se nechá ukolébat jejich mocí nakonec skončí jako jejich otrok.

Jinými slovy, jsou horší věci než ďábel. Taková balistická raketa s hlavicí plnou právníků s VDK (Velmi Drahými Kravatami) by měla být považována za mocnější zbraň než plutónium ☢.

Pozůstalé mravy

Taktéž zbude mnoho lidí, kteří budou stále uznávat Impérium, přestože již bude mrtvé. Budou buď používat jejich Dirty Operation System, avšak tato sekta může být považována za natolik slabou a početně bezvýznamnou, že ji lze s klidným srdcem ignorovat.

Druhá skupina budou zbytky armády Impéria, se svými Okny. Vymýtit tyto bude stát velké úsilí, ale dobrá věc se nakonec podaří. Buď se vzdají dobrovolně, nebo je čeká spravedlivý trest.

In-Quork-zice

Ve jménu Velkého Tučňáka vznikne svatá in-quork-zice a bude trestat BezTuxníky. Alespoň ty, kteří víru přímo ohrožují. Ti méně zarputilí Oknáři budou násilím přeinstalováni. Ti horší budou hozeni z Okna (ano, i na defenestrace se pamatuje) a nebo budou veřejně Uklováni.

Pro ty zcela nejhorší kacíře je ale připraveno nejhorší prokletí. Budou muset používat Windows až do konce věků a to v nezměněné podobě, bez všech přídavných kusů softwaru, které pomáhaly tuto hrůzu trochu zmírnit. Proto doufej, že nebudeš jedním z prokletých, věčně píšících otřesně vypadající a ještě hůře fungující stránky ve Wordu.

Závěrem

Přesto, že ve středověku dojde pravděpodobně k velkým kódoprolitím, dle mého názoru to nebude nadarmo. Dojde k likvidace utlačovatelů z Impéria a zbylá populace bude konečně svobodná. Tedy, pokud některá strana nepoužije zapovězené zbraně. To by znamenalo konec veškeré populace Internetu, úplné smetení z povrchu Země.

Připrav se, čas válek přichází.