NetProfile

Co to dělá

Umí si to pamatovat nastavení síťových připojení a načítat je. Sice zatím nemá žádné rozumné klikátko ani rozumné ovládání, ale jako minimalistický síťový profiler se použít dá (alespoň já ho používám).

Logika systému

Při své práci používá objekty čtyř druhů.

Skripty

Skript (napsaný v perlu) je vlastní hnací síla změny. Musí existovat skripty, které zapínají a vypínají síťová rozhraní, starají se o firewally a podobně.

Kategorie

Kategorie, nebo síťová rozhraní, jsou ty věci, které se dají uvést do nějakého stavu nebo vypnout. Ve většině případů to je síťová karta, ale manager nerozlišuje, co ta či ona kategorie znamená, takže je možné to použít i na jiné věci.

Profil

Profil představuje nějaké dané nastavení té či oné kategorii. Profil může patřit jedné či více kategoriím a být aplikován na každou z nich nezávisle.

Profil sestává ze skriptů na zapnutí a vypnutí, seznamu kategorií, na které může být aplikován a seznamu hodnot, které jsou předány skriptům, jakožto konfigurace.

Stav

Stav je seznam všech zapnutých kategorií s příslušnými profily na nich aplikovaných.

Anatomie

Centrální komponentou je server, který běží s administrátorskými právy, spouští jednotlivé skripty a pamatuje si aktuální stav kategorií. Dá se s ním komunikovat pomocí unix soketu na disku (s oprávněními pro skupinu "wheel").

Poté existuje klient, který se chová zhruba jako telnet do tohoto soketu a několik bashovských skriptů pro snadnější ovládání. Pomocí něj může každý uživatel ze skupiny "wheel" měnit nastavení sítě.

Dokumentace

Není. Vyšla by delší, než vlastní kód. Koho zajímá, k čemu to je, nechť si to přečte, zase tolik toho není.

Známé problémy

Jednak zvládá pouze jedno připojení zároveň, proto není možné chtít více změn ve stejný čas. Navíc, když někdo zabije klienta, chcípne i server.

Distribuce

Stáhnout možno zde.

Je pod licencí GNU GPL2, takže upravuj a šiř, pokud ti přijde, že za to stojí.